Privacy Policy

Privacypolicy

 

Inhoudsopgave

 1. INTRODUCTION
 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?
 3. HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
 4. HOE GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS 
 5. HOELANG ZULLEN WE VAN JE INFORMATIE GEBRUIKMAKEN?
 6. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
 7. HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
 8. JE PERSOONSGEGEVENS DELEN
 9. JE RECHTEN
 10. DPO
 11. RECHT OM JE TOESTEMMING IN TE TREKKEN
 12. COOKIES
 13. DIRECT MARKETING
 14. WIJZIGINGEN​

 

 

Privacypolicy

1.    INLEIDING

Proximus ICT nv / sa begrijpt hoe belangrijk de bescherming van je persoonsgegevens is. We gebruiken je persoonsgegevens voor de levering en verbetering van onze diensten. Door de dienst te gebruiken stem je in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met deze policy.

In deze policy wordt uitgelegd hoe we je informatie verzamelen, gebruiken en doorgeven onder de voorwaarden van deze policy, en hoe je onze cookies al dan niet kunt aanvaarden.

Hij is van toepassing op persoonsgegevens die we online van je verzamelen tijdens je interacties met ons, zoals via onze websites en socialemediasites, en persoonsgegevens die we offline zouden verzamelen of krijgen van derden.

2.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

2.1.   Tijdens een bezoek aan deze website
-    IP adres
-    Inlog- en accountgegevens voor authenticatiedoeleinden en toegang tot de account
2.2.    Bij inschrijving op onze newsletter:
-    E-mail 
2.3.    Als kandidaat:
-    name, address, e-mail address, telephone number;
-    Foto's, cv, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het gesprek ;
-    Informatie over opleiding en werkervaring ;
-    Evaluatieformulieren en resultaten van eventuele tests en beoordelingen ;
-    Payrollgegevens, zoals rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
-    Loon.

2.4.    Als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie:
-  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer.

Je kunt ook kiezen ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer we je daarom vragen. Het is dan wel mogelijk dat we je onze oplossingen en diensten of de toegang tot onze onlinediensten niet kunnen leveren, of administratieve verrichtingen niet kunnen uitvoeren.

3.   HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
-    Wanneer je onze onlinediensten gebruikt, met ons interageert of gebruikmaakt van onze oplossingen en diensten.
-    Wanneer je bij ons producten en diensten bestelt, verzamelen we je persoonsgegevens.
-    Wanneer je bij ons een account aanmaakt, we je bestellingen en betalingen behandelen, administratieve en zakelijke verrichtingen doen en wanneer jij je inschrijft voor onze events, mailinglijsten en newsletters.
-    We verzamelen persoonsgegevens wanneer we ingaan op je vragen en verzoeken of feedback van je krijgen over onze producten en diensten.
-    We krijgen persoonsgegevens van derden, zoals socialemediasites en zakelijke partners met wie we een partnerschap hebben.

Wanneer je onze onlinediensten gebruikt, kan het zijn dat we automatisch gegevens, inclusief persoonsgegevens, verzamelen door middel van cookies. Zie voor meer informatie deel 12 'Cookies'.

4.    HOE GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken, verwerken en bewaren je informatie die nodig is om onze producten en diensten op maat van je interesses te leveren en toegankelijk te maken, en voor andere rechtmatige doeleinden. We gebruiken de informatie die we over je verzamelen om:

 •  Je in staat te stellen onze producten en diensten efficiënt te gebruiken en ze te verbeteren om:

-     Administratieve taken uit te voeren en interne rapporten op te maken.
-    Je administratieve informatie te sturen.
-    Te reageren op je vragen.
-    Je te informeren en je onze producten en diensten te leveren.
-    Onze archieven bij te werken en de contactgegevens up-to-date te houden.

 • Contact met je op te nemen met informatie over, en uitnodigingen voor, producten en diensten van Proximus ICT nv / sa, in overeenstemming met je interesses en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om:

-    Je marketinginformatie te sturen.
-    Je de mogelijkheid te geven om in te schrijven op onze newsletters en mailinglijsten.
-    Je de mogelijkheid te geven om in te schrijven voor events.

 • Onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken:

-    Een commerciële relatie met je aan te gaan, ze te beheren en te onderhouden ;
-    Personeel aan te werven ;
-    Vragen, verzoeken, bezorgdheden en klachten in verband met privacy te verwerken en te beantwoorden ;
-    Wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen.

5.    HOELANG ZULLEN WE VAN JE INFORMATIE GEBRUIKMAKEN?

We zullen je persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden, tenzij een langere bewaartermijn nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of overeenkomsten af te dwingen. Gedetailleerde bewaartermijnen voor verschillende aspecten van je persoonlijke informatie zijn opgenomen in de Policy inzake bewaring, die beschikbaar is bij het Data Protection Office.

6.    WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Proximus ICT nv / sa verwerkt je persoonsgegevens om verschillende redenen. Wanneer we je persoonsgegevens verwerken in verband met de doeleinden uiteengezet in deze Privacypolicy, steunen we op een van de volgende rechtsgronden:

 • Ingeval dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust: Proximus ICT nv / sa moet in de eerste plaats in staat zijn om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit betekent dat Proximus ICT nv / sa in staat moet zijn zijn boekhoudkundige verwerking correct uit te voeren en in overeenstemming met de wet- en regelgeving, alsook de reglementering die er in de ruimste zin van toepassing op is. Proximus ICT nv / sa moet ook in staat zijn om correct te reageren wanneer je je rechten krachtens de privacywetgeving uitoefent en Proximus ICT nv / sa is verplicht om vragen te beantwoorden van de Gegevensbeschermingsautoriteit in geval van bijvoorbeeld klachten of audits.
 • Ingeval dat nodig is om zich te schikken naar een contractuele relatie: Proximus ICT nv / sa heeft ook met jou een contractuele relatie en moet in staat zijn te voldoen aan zijn contractuele verplichting en correctie. We verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst aangegaan tussen jou en Proximus ICT nv / sa. Proximus ICT nv / sa mag je persoonsgegevens dus voor onder meer de volgende doeleinden gebruiken:

-    Om je onze newsletter en/of reclamebrochure te sturen ;
-    Om je te kunnen bellen als dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren ;
-    Om je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten ;
-    Om je gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden ;
-    Om facturen te sturen en betalingen te innen ;
-    Om offertes voor te bereiden ;
-    De communicatiepartner van Proximus ICT nv / sa analyseert je gedrag op de website om onze website te verbeteren en ons gamma van producten en diensten aan te passen aan je voorkeuren.

 • Ingeval dat nodig is om ons gerechtvaardigd belang na te streven: naast de reeds opgesomde doelstellingen heeft Proximus ICT nv / sa, als commercieel bedrijf, ook een aantal gerechtvaardigde belangen, die de basis voor de verwerking van persoonsgegevens vormen. Daarbovenop garandeert Proximus ICT nv / sa dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in ieder geval het evenwicht tussen de belangen van Proximus ICT nv / sa en de mogelijke impact ervan op je privacy niet wordt verstoord. We verwerken je persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen op voorwaarde dat de verwerking ervan niet in strijd is met jouw rechten. Persoonsgegevens worden in verschillende situaties verwerkt, bijvoorbeeld om:

-   Jou, Proximus ICT nv / sa of anderen te beschermen tegen bedreigingen (zoals beveiligingsproblemen of fraude) ;
-   Het bedrijf Proximus ICT nv / sa te controleren en te beheren ;
-   Proximus ICT nv / sa te ondersteunen bij het vestigen, uitoefenen, verdedigen en vrijwaren van zijn rechten, in bijvoorbeeld geschillen ;
-   De processen, het kwaliteitsbeheer, de klantenservice, enz. van het bedrijf te verbeteren ;
-   De relaties met de klanten beter te begrijpen en te verbeteren ;
-   Het aanwervingsproces te ondersteunen, werknemers te evalueren, enz. 

7.     HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Proximus ICT nv / sa acht het zijn plicht je persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onrechtmatige toegang of bekendmaking door gebruik te maken van een combinatie van fysieke, administratieve en technische waarborgen en contractueel te eisen dat derden aan wie we je persoonsgegevens bekendmaken hetzelfde doen.

We beperken de toegang tot je persoonlijke informatie tot de medewerkers, agenten, contractanten en andere derden die er om zakelijke redenen van op de hoogte moeten zijn. Ze zullen je persoonsgegevens enkel verwerken volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverplichting.

8.     JE PERSOONSGEGEVENS DELEN

Proximus ICT nv / sa verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, geven we onze werknemers toegang tot je persoonsgegevens.

We bieden een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers.

Het is mogelijk dat we je persoonsgegevens moeten delen met derden. Deze derden zijn contractueel verplicht om gepaste gegevensbeschermings- en beveiligingsmaatregelen te implementeren om persoonsgegevens te beschermen en hebben geen toelating om persoonsgegevens te gebruiken voor enige andere doeleinden dan die waarvoor ze ze krijgen of er toegang toe krijgen.

9.    JE RECHTEN

Heb je vragen of wil je weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Vergeet niet dat je beschikt over de volgende rechten:

1.    Recht op toegang tot je persoonlijke informatie (gemeenzaam bekend als 'data subject access request'). Dit stelt je in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die we van jou hebben en na te gaan of we ze rechtmatig verwerken.
2.    Het recht om onjuiste persoonsgegevens die we van je hebben onverwijld recht te zetten en, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden, om onvolledige persoonsgegevens over je aan te vullen.
3.     Het recht te vragen je persoonlijke informatie te wissen. Dit stelt je in staat ons te vragen om persoonlijke informatie te schrappen of te verwijderen ingeval er voor ons geen goede reden bestaat om ze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht ons te vragen je persoonlijke informatie te schrappen of te verwijderen ingeval je je recht hebt uitgeoefend om je te verzetten tegen verwerking. 
4.    Het recht de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in bepaalde omstandigheden.
5.    Het recht je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens ingeval we ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en iets in je specifieke situatie je ertoe aanzet je te verzetten tegen verwerking op deze grond. Je hebt ook het recht je te verzetten ingeval we je persoonlijke informatie verwerken voor directmarketingdoeleinden.
6.    Ingeval we je persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, heb je het recht je gelijk wanneer te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens (met inbegrip van eventuele profilering).
7.    Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing, waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of die je op een vergelijkbare manier in aanmerkelijke mate treft.
8.    Voldoet het antwoord van Proximus ICT nv / sa niet aan je verwachtingen of ben je het niet eens met ons standpunt, dan kun je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en een klacht indienen op het volgende adres:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Naar het contactformulier

 

Je mag je rechten kosteloos uitoefenen. Je kunt daartoe gebruikmaken van het formulier dat je kan aanvragen bij onze DPO. Het formulier bevat verdere instructies voor de invulling en verzending van je verzoek.

We zullen je uiterlijk een maand na ontvangst van je volledig ingevuld en behoorlijk verzonden formulier schriftelijk laten weten welk gevolg we geven aan je verzoek. Afhankelijk de complexiteit van je verzoek kan deze periode met twee maanden worden verlengd. In dat geval zullen we je binnen een maand na ontvangst van je formulier informeren over deze verlenging.


10.    DPO

We hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld om overeenstemming met deze Privacypolicy te garanderen. Heb je vragen over deze Privacypolicy of de manier waarop je persoonsgegevens worden behandeld door Proximus ICT nv / sa, heb je een privacyprobleem of wil je een verzoek of klacht indienen in verband met je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Je kunt onze DPO bereiken via dpo@proximus-ICT nv / sa.be.

11.     RECHT OM JE TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Indien de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht je toestemming voor die specifieke behandeling gelijk wanneer in te trekken. De toestemming mag worden ingetrokken via e-mail naar de Data Protection Officer of door contact op te nemen met je Account Manager.

Zodra we bericht hebben gekregen dat je je toestemming hebt ingetrokken, zullen we je informatie niet langer verwerken voor de doeleinden waarmee je aanvankelijk had ingestemd, tenzij we een ander gerechtvaardigd belang hebben om dat wettelijk wel te doen.

12.    COOKIES

 • Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat de server van Proximus ICT nv / sa stuurt en op de harde schijf van je computer plaatst. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en dat enkel tijdens de duur van je bezoek aan de website.

 • Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies om je gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Zo kunnen we jou een betere gebruikerservaring bieden wanneer je onze website bezoekt en kunnen we onze website ook optimaliseren.

Je kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen of de cookies te deactiveren. Het kan betekenen dat je bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken. Voor meer informatie over hoe je cookies kunt weigeren of blokkeren, kun je onze Cookieverklaring raadplegen.

13.    DIRECT MARKETING

De persoonsgegevens zullen ook worden gebruikt voor direct marketing, op voorwaarde dat je daartoe bijkomende expliciete toestemming hebt gegeven. Je kunt kiezen of je marketinginformatie van Proximus ICT nv / sa wilt ontvangen via e-mail, sms, post en telefoon. Je kunt gelijk wanneer afzien van het ontvangen van onze marketinginformatie en je communicatie beheren door een e-mail te sturen naar dpo@proximus-ICT nv / sa.be.

Vermeld je gegevens en een beschrijving van de marketinginformatie die je niet langer van ons wenst te ontvangen. We zullen zo snel mogelijk voldoen aan je verzoek.

14.     WIJZIGINGEN

We wijzigen deze Privacypolicy van tijd tot tijd. In dat geval werken we de afdeling 'laatst gewijzigd' onderaan deze Privacypolicy bij. We moedigen je aan ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van eventuele door ons aangebrachte wijzigingen om geïnformeerd te blijven over onze privacypraktijken.

Loading
Contact