Home > Nieuws > Atrias kiest voor Proximus SpearIT voor het beheer van hun basis ICT-diensten

Atrias kiest voor Proximus SpearIT voor het beheer van hun basis ICT-diensten

Heb de juiste reactie op een cyberincident

Na een uitgebreide procedure van openbare aanbesteding, besliste Atrias om de gunning van het raamcontract “Basic IT Managed Services” toe te wijzen aan Proximus SpearIT. 

 

De volgende 3 jaren zal Proximus SpearIT instaan voor het beheer van alle diensten & componenten van de basis IT-dienstverlening voor de Atrias medewerkers. Concreet betekent dit de overname, het onderhoud en het licentiebeheer van de basis IT-apparatuur. Het omvat alle end-user werkplek gerelateerde componenten zoals pc’s, laptops, netwerkprinters, wifi apparatuur, mobile devices, het lokale netwerk en meetingroomuitrusting.

Daarnaast bevat het raamcontract een uitgebreid luik aan managed services voor het complete beheer (installatie, configuratie, lifecycle-management, integratie) en een gegarandeerde on-site support naar de eindgebruikers. Om die kwaliteit van dienstverlening te garanderen zijn tevens de nodige service delivery & governance diensten voorzien.

Het raamcontract werd toegekend op basis van een aantal vastgelegde criteria, waarbij -naast TCO- ook een aantal kwaliteitsaspecten van de dienstverlening werden beoordeeld.

We zijn zeer blij dat we Atrias als nieuwe klant mogen verwelkomen, maar wat ons nog het meest pleziert is dat we hen hebben kunnen overtuigen dat “customer centricity” bij ons geen loos begrip is. We hebben op een pragmatische manier aangetoond dat we door flexibiliteit en pro-actief meedenken een zichtbare toegevoegde waarde kunnen bieden.”

Luc Dehaene – Sales Director Proximus SpearIT

Een sterk voorstel

In het gunningsproces werden mogelijke partners geëvalueerd op hun aanpak van het integratie- & migratieproces, op hun aanbod en organisatie van de managed services, en tenslotte op hun serviceniveau -waarbij ook responstijden en beschikbaarheid van de diensten beoordeeld werden-. 

Proximus SpearIT onderscheidde zich door een zeer duidelijke en gefaseerde planning voor het integratie- & migratieproces, met concrete voorbeelden voor continue verbetering, en een sterk voorstel voor de inrichting van de governance.

Proximus SpearIT heeft onze specifieke context goed begrepen en een aanpak aangeboden die beantwoordt aan ons traject om onze basisinformaticadiensten verder te laten evolueren, inclusief het maximaliseren van het gebruik van de M365-diensten. We kijken er erg naar uit om in 2021 met hen dit veelbelovend traject te starten.

Thomas Ruelle – IT Service Manager Atrias

Over Atrias

Atrias ondersteunt op distributieniveau de ontwikkeling van de vrije Belgische energiemarkt en fungeert als de centrale naaf [BK(C1] in de informatievoorziening. Atrias cv is een gezamenlijk initiatief van de vier grootste distributienetbeheerders van België: Fluvius, ORES, Sibelga en RESA. De vennootschap werd opgericht in 2011, met maatschappelijke zetel in Brussel. 

In opdracht van en in nauwe samenwerking met de distributienetbeheerders beheren ze de documentatie van de marktfacilitatie, en ontwikkelen ze een betrouwbare en innovatieve IT-infrastructuur waar alle marktpartijen wel bij varen. De door Atrias centraal beheerde systemen besparen veel kosten voor de maatschappij en bieden de nodige flexibiliteit voor toekomstige evoluties.

Loading
Contact